Martín Ortega

Profesor/a titular de universidade

Área de Mecánica de Fluídos
Departamento de Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Pavillón Manuel Martínez-Risco, Despacho 78
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 032
emortega@uvigo.es
Espazo web

Breve CV

Enxeñeira Aeronáutica pola Universidade Politécnica de Madrid (UPM) en 1996 e Doutora Enxeñeira Aeronáutica pola mesma universidade en 2002. A súa tese de doutoramento, realizada no programa de Motopropulsión e Termofluidodinámica da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Aeronáuticos baixo a supervisión dos catedráticos José Manuel Vega e Carlos Martel e titulada “Interacción entre ondas de Faraday y Flujos Medios”, recibiu o premio extraordinario de doutoramento da UPM correspondente ao curso 2002/2003. En 2003 obtivo o premio internacional para xoves investigadores “David Crighton Fellowship” do Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics (DAMTP) da Universidade de Cambridge (U.K.). Desde setembro de 1999 en adiante traballa como profesora na área de Mecánica de Fluidos do Departamento de Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos, Fluidos e Aeroespacial da Universidade de Vigo. As súas áreas de interese son a modelización, simulación numérica e experimentación de diversos procesos termo-fluido-dinámicos, desde tratamentos térmicos na industria metalúrxica ata fluxos en micro-intercambiadores de calor, entre outros. Así mesmo, a xeración de modelos de orde reducida baseados na modelización de procesos, cara a optimización dos mesmos, é outra liña actual de investigación de gran interese.

Docencia

Perfil docente

1º cuadrimestre

V04M167V01104 | Enerxía Eólica e Mariña

2º cuadrimestre

Investigación

Perfil investigador

Grupo de investigación

Enxeñaría Química, Térmica e Medioambiental

Liñas de investigación

  • Modelización e simulación numérica de fluidos