Cerdeira Pérez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Máquinas e Motores Térmicos
Departamento de Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Industrial (Torrecedeira)
Despacho 119
Rúa Conde de Torrecedeira
36208 Vigo

+34 986 818 686
nano@uvigo.es

Docencia

Perfil docente

2º cuadrimestre