Pequeño Aboy

Profesor/a asociado/a

Área de Máquinas e Motores Térmicos
Departamento de Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Industrial (Torrecedeira)
Despacho A116
Rúa Conde de Torrecedeira
36208 Vigo

+34 986 813 652
horacio@uvigo.es

Docencia

Perfil docente

1º cuadrimestre

V04M167V01105 | Enerxía Solar

2º cuadrimestre

Investigación

Perfil investigador