Paz Penín

Catedrático/a de universidade

Área de Mecánica de Fluídos
Departamento de Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Industrial (Torrecedeira)
Despacho 211
Rúa Conde de Torrecedeira
36208 Vigo

cpaz@uvigo.es

Docencia

Perfil docente

1º cuadrimestre

V04M167V01104 | Enerxía Eólica e Mariña

2º cuadrimestre

Investigación

Perfil investigador

Grupo de investigación

Grupo de Tecnoloxía Enerxética (GTE)