Curso académico 2023/2024

Os horarios de cada materia do mestrado pódense descargar desde a plataforma virtual MOOVI.

As clases serán preferentemente os seguintes días:

  • Venres de 15.00 a 21.00 horas
  • Sábados de 9.00 a 14.00 horas

No caso de que sexa necesario, pode haber clase algún xoves de 15.00 a 21.00 horas.

Consulta o calendario do mestrado