Código RUCT do título 4310390
Denominación Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade
Rama de coñecemento Enxeñaría e Arquitectura
Universidade solicitante Universidade de Vigo
Centro onde se imparte o título Escola de Enxeñaría Industrial
Modalidade de ensino Presencial
Réxime de estudo Tempo completo
Periodicidade da oferta Anual
Prazas de novo ingreso ofertadas 40 prazas
Nº total de ECTS 60 ECTS (1 curso académico)
Nº mínimo de ECTS de matrícula 30 ECTS por estudante e período lectivo
Linguas de impartición Castelán
Normas de Permanencia Normativa de permanencia na UVigo
Información sobre a expedición do Suplemento Europeo ao Título Requisitos: RD 22/2015 (BOE 07/02/2015)
Coordinación do título Camilo José Carrillo González
Data de autorización da implantación pola Xunta de Galicia Decreto 13/2007 de 01/02/2007 (DOG 08/02/2007)
Data de aprobación polo Consello de Ministros 15/04/2011 (BOE 11/05/2011)
Publicación do Plan de Estudos BOE 09/04/2014 e DOG 21/04/2014
Data de acreditación 30/04/2015
Memoria vixente do título Memoria do título