O Sistema de Garantía de Calidade (SGC) da Escola de Enxeñaría Industrial (EEI) deseñouse coa colaboración da Área de Calidade, que elabora unha documentación marco, que foi personalizada pola Comisión de Garantía de Calidade da Escola de Enxeñaría Industrial, atendendo ás súas diferentes particularidades, garantindo o cumprimento dos requisitos contidos na proposta de acreditación elaborada pola Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA).

O deseño do SGC foi certificado pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) o 27 de xullo de 2009.

O Sistema de Garantía de Calidade (SGC) está configurado polos seguintes documentos: