Ademais do estudantado matriculado a tempo completo, contémplase a posibilidade de matrícula a tempo parcial de modo que o estudantado debe matricularse dun mínimo de créditos ECTS por curso académico, sempre que fosen admitidos no máster. Para os casos de matrícula en formación continua ou a tempo parcial respectarase a normativa de permanencia vixente da universidade correspondente na que o estudantado se matricule.

As normativas actuais de permanencia pódese atopar na seguinte ligazón: