Co obxecto de valorar a empregabilidade das persoas tituladas do mestrado realizamos unha serie de informes sobre o seguimento dos seus postos de traballo actuais: