As prácticas externas constitúen unha actividade académica de natureza formativa co obxectivo principal de completar e aplicar, nun ámbito profesional, competencias e coñecementos adquiridos polo alumnado nos seus estudos

As prácticas externas poden realizarse en entidades colaboradoras, tales como empresas, institucións e entidades, de carácter público ou privado, no ámbito nacional ou internacional.

Tamén poden realizarse prácticas externas en dependencias e servizos da propia Universidade de Vigo que non estean destinados á actividade docente.

Para realizar as prácticas externas curriculares, o alumno debe:

 • Estar matriculado na materia de Prácticas en empresa
 • Estar matriculado de todalas materias pendentes para acadar a titulación

 

Prácticas externas

Normativa

 

Oferta de empresas con convenio

 • Aceuve Mamtenimiento, S.L.
 • Altenergy
 • Bilega Energía, S.L.
 • Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad (Energylab)
 • Electricidad E.Y.P, S.L.
 • Energía de Galicia, S.A. (Engasa)
 • Energía Condulting y Asesores, S.L. (Energea BC)
 • Esypro Manutención S.L.U.
 • Foncalor
 • Frio y Climatización, S.L. (Friclima)
 • Fundación Agencia Intermunicipal de la Energía de Vigo (Faimevi)
 • G.O.C., S.A.
 • Galisol Energía Renovables, S.L.
 • Galivoltaica, S.L.
 • Grupo Empresarial ENCE, S.A.
 • Hidrofreixa, S.L.U.
 • ICMA Sistemas, S.L.
 • Instituto Tecnológico de Galicia, I.T.G.
 • Instra Ingenieros, S.L.
 • José Antonio López Méndez y otros U.E.T. Unidade Técnica da Universiade de Vigo.
 • Larpro Engineering, S.L.
 • Magallanes Renovables, S.L.
 • Portosolar S.L.U.
 • Temanor, S.L.
 • Termojet, S.A.
 • T-solar Global, S.A.
 • Valora Consultores de Gestión, S.L.
 • Veolia Servicios Norte S.A.U.
 • Instalaciones Fotovoltaicas, Voltfer, S.L.