Primeiro cuadrimestre

Módulo de Avaliación Enerxética

Neste módulo analizaranse en primeiro lugar as tecnoloxías de aplicación nos distintos sectores (doméstico, comercial e industrial) así como a súa relación coa eficiencia enerxética. A continuación introdúcese a metodoloxía para a realización de auditorías enerxéticas así como as ferramentas de análise, avaliación e xestión relacionadas coa implantación de medidas de aforro enerxético.

Materia Carácter ECTS
Eficiencia nas tecnoloxías industriais Obrigatoria 4.5
Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética Obrigatoria 4.5

 

Módulo de Enerxías Renovables

Neste módulo abordaranse os sistemas de xeración de orixe renovable abordando aspectos técnicos, de viabilidade técnica e económica, mantemento de instalacións e normativa relacionada con estas. Dentro destas tecnoloxías analizaranse as consideradas maduras (eólica, fotovoltaica,…) así como as tecnoloxías emerxentes (enerxía mariña, energy harvesting…)

Materia Carácter ECTS
Xeración e almacenamento de enerxía Obrigatoria 3
Enerxía eólica e marina Obrigatoria 7.5
Enerxía Solar Obrigatoria 7.5

 

Segundo cuadrimestre

Módulo de Enerxías Renovables

Materia Carácter ECTS
Enerxía térmica renovable: biomasa e xeotermia de moi baixa temperatura Obrigatoria 7.5

 

Módulo de Avaliación Económica, Ambiental e Enerxética de Proxectos

Neste módulo introdúcense a metodoloxía de avaliación económica e ambiental de proxectos no ámbito da enerxía. Dita metodoloxía compleméntase coa realización de obradoiros prácticos onde se realizarán proxectos de distinta tipoloxía.

Materia Carácter ECTS
Avaliación ambiental e económica Obrigatoria 4.5
Obradoiros prácticos de realización de proxectos no ámbito da enerxía Obrigatoria 4.5

 

Módulo de Sistemas Enerxéticos

Neste módulo abórdase a temática da enerxía desde un punto de vista transversal, nel tratarase a distribución da enerxía eléctrica, a avaliación de sistemas enerxéticos de aplicación en distintos sectores (doméstico, comercial e industrial) así como os sectores enerxéticos (gas, hidrocarburos e eléctrico). Trataranse os sistemas que representan a estado da arte nestes aspectos como son as Redes Intelixentes (Smart Grids) ou a distribución de enerxía térmica (Distrit Heating). Por último, a análise de sistemas enerxéticos compleméntase coa introdución da simulación como ferramenta de avaliación de proxectos de distinta índole.

Materia Carácter ECTS
Sistemas enerxéticos no ámbito doméstico, comercial e industrial Obrigatoria 3
Sistemas avanzados de analise e distribución de enerxía Optativa 3

 

Prácticas en empresa

Esta materia permitirá ao estudantado aplicar na práctica profesional os coñecementos adquiridos no máster. Regularanse polo especificado na Normativa da Universidade de Vigo e pola normativa propia do máster.

Materia Carácter ECTS
Prácticas externas Optativa 3

 

Traballo Fin de Máster

O TFM ten como principal obxectivo que o estudantado empregue os coñecementos adquiridos no máster para resolver un caso práctico relacionado cunha ou varias das disciplinas impartidas no máster. A realización do devandito traballo regularase segundo a normativa do propio máster.

Materia Carácter ECTS
Traballo Fin de Máster Obrigatoria 10.5