O Traballo de Fin de Máster permite ao estudantado profundar na interdependencia entre a enerxía, a economía e o medioambiente

O estudantado realizará un proxecto relacionado cos contidos do máster e dirixido ben por un profesor do máster ben por un membro do persoal dunha empresa con convenio asinado para prácticas en empresa.

Na plataforma TEMA atópase o Regulamento do TFM aprobado pola Comisión Académica do Máster e a Guía para a selección e asignación de TFM.

 

Traballo Fin de Máster – Curso 2022/2023

Normativa

 

Calendario de defensa do TFM

Convocatoria Solicitude defensa Defensa
Primeiro prazo 16/06/2023 a 30/06/2023 06-07/07/2023
Segundo prazo 11/07/2023 a 21/07/2023 27-28/07/2023
Terceiro prazo 01/09/2023 a 08/09/2023 14-15/09/2023

Cursos anteriores

Listaxes de TFM defendidos
2016/2017 | 2014/2015