O Traballo de Fin de Máster permite ao estudantado profundar na interdependencia entre a enerxía, a economía e o medioambiente

O estudantado realizará un proxecto relacionado cos contidos do máster e dirixido ben por un profesor do máster ben por un membro do persoal dunha empresa con convenio asinado para prácticas en empresa.

Na plataforma TEMA atópase o Regulamento do TFM aprobado pola Comisión Académica do Máster e a Guía para a selección e asignación de TFM.

 

Normativa

 

Traballo Fin de Máster – Curso 2023/2024

Calendario de defensa do TFM

Convocatoria Depósito Defensa
Primeiro prazo 01/07/2024 04/07/2024 – 05/07/2024
Segundo prazo 23/07/2024 29/07/2024 – 30/07/2024
Terceiro prazo 07/09/2024 13/09/2024 – 14/09/2024

Cursos anteriores

Listaxes de TFM defendidos
2016/2017 | 2014/2015