O Traballo de Fin de Máster permite ao estudantado profundar na interdependencia entre a enerxía, a economía e o medioambiente

O estudantado realizará un proxecto relacionado cos contidos do máster e dirixido ben por un profesor do máster ben por un membro do persoal dunha empresa con convenio asinado para prácticas en empresa.

Na plataforma TEMA atópase o Regulamento do TFM aprobado pola Comisión Académica do Máster e a Guía para a selección e asignación de TFM.

 

Traballo Fin de Máster – Curso 2021/2022

Normativa

 

Calendario de defensa do TFM

Convocatoria Solicitude defensa Defensa
Primeira oportunidade 15/06/2022 a 01/07/2022 7-8/07/2022
Segunda oportunidade. 1º prazo 11/07/2022 a 22/07/2022 28-29/07/2022
Segunda oportunidade. 2º prazo 01/09/2022 a 09/09/2022 16/09/2022

Cursos anteriores

Listaxes de TFM defendidos
2016/2017 | 2014/2015