O Máster en Enerxía e Sustentabilidade é un programa interdisciplinario, con base teórica e metodolóxica nos ensinos técnicos, que ten como obxectivo a formación académica e/ou profesional do estudantado como especialistas en enerxía sustentable na industria

O Sector Enerxético é un dos máis íntimamente relacionados coa problemática asociada ao desenvolvemento sustentable: o crecemento económico, o consumo enerxético e o impacto ambiental están íntimamente relacionados. É pois, imprescindible lograr o equilibrio entre tres aspectos: como crecer máis, con menor consumo enerxético e como se pode producir, transformar e consumir enerxía minimizando o impacto ambiental.

Dada a enorme importancia do sector enerxético no desenvolvemento económico, as medidas para aplicar no campo da enerxía deben ser compatibles cos tres principios fundamentais: competitividade, seguridade de abastecemento e protección ambiental, buscando un crecemento sustentable. Para lograr este propósito é necesario formar técnicos que dominen as tecnoloxías e centrais enerxéticas clásicas, xunto coas novas enerxías renovables, as políticas e medios de eficiencia e aforro enerxético, a lexislación ambiental ademais de contar coa capacidade para analizar a viabilidade técnica e económica dos proxectos no sector da enerxía, estes constitúen os obxectivos xerais deste máster.

Con obxecto de alcanzar os obxectivos indicados, o máster ofrece unha formación en Enerxía e Sustentabilidade, é dicir economía-­enerxía­-medioambiente. Para obter un programa coherente estruturouse en catro módulos:

  • Avaliación enerxética
  • Enerxías renovables
  • Avaliación económica, ambiental e enerxética de proxectos
  • Sistemas enerxéticos

Tamén nesta liña é necesario ter en conta as titulacións na contorna universitaria, non só da universidade en que se imparte, senón tamén nas da súa contorna (SUG). Por este motivo nos ensinos do máster refórzanse, fronte a outras titulacións, a docencia en aspectos técnicos, poñendo o foco na multidisciplinariedade. Ademais, exponse un enfoque práctico de modo que o estudantado teña capacidade de resolver proxectos no ámbito da enerxía.

No actual contexto económico é manifesta a dependencia enerxética tanto de España como o resto de países da UE no referente a enerxía primaria, ademais dos esforzos en reducir a devandita dependencia a través de iniciativas como a estratexia de desenvolvemento sustentable Europa 2020. Ademais, o impacto económico da enerxía nas empresas é cada vez maior así como as esixencias lexislativas para reducir o devandito impacto. É por iso que os técnicos profesionais galegos demandan un ensino multidisciplinar que, partindo dos coñecementos adquiridos nas titulacións de grao de orixe, profunde no coñecemento das enerxías e tecnoloxías clásicas, e realice un estudo exhaustivo das novas enerxías renovables, as novas tecnoloxías máis eficientes e as políticas de substitución e aforro enerxético, a lexislación ambiental e a economía da enerxía.