PRAZAS OFERTADAS
30 prazas
PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA
Calendario de matrícula

 

Matrícula

 
 

Prezos e exencións

Consulta a información económica relacionada coa matrícula, o custo dos estudos, as modalidades de abonamento, os descontos ou as exencións e as axudas do programa propio da UVigo para persoas con dificultades económicas no seguinte enlace: Prezos públicos.

 

Información administrativa

Negociado de posgrao
David Monroy
eei.master@uvigo.es
+34 986 818 627